Om Piratskeppet

Välkommen till en liten och trevlig förskola i Alsike!

Ett föräldrakooperativ i Alsike, Knivsta.

Fin utemiljö

 

Den fina utemiljön är en av förskolans stora fördelar. Gården på förskolan är en naturtomt som inbjuder både till lek och utforskande. Här finns gott om plats att upptäcka, leka eller busa på vårt spännande piratskepp.

Hög personaltäthet

 

Tack vare att förskolan drivs som ett föräldrakooperativ finns de extra resurserna som gör att vi kan ha små barngrupper och hög personaltäthet.

Trygghet

 

Vår verksamhetsidé är att alla barn ska få en trygg grund att stå på. En dag hos oss är rolig, trygg och lärorik.

Vad erbjuder Piratskeppet?

För oss är det viktigt att alla trivs.

För familjer


Trygghet, trivsel, engagemang och gemenskap.

Små barngrupper och hög personaltäthet.

En trygg, utforskande och lärorik miljö inne och ute.

Skapande och forskande inom olika projekt.

Barn som kommer mellan 6:45-07:15 serveras frukost ifall man önskar.

God och näringsrik mat lagad från grunden av kockar i KRAV-certifierat kök där minst 50 % av råvarorna är ekologiska och/eller KRAV-märkta.

Välstädade lokaler.

En skogsdag i veckan med egen fruktmatsäck.

Rörelse, språk, matematik, natur och teknik.

Appen Tyra som blogg och föräldrainteraktion.

För personal


Gott samarbetsklimat.

Goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.

Arbetslagsmöten på eftermiddagstid.

Friskvårdsbidrag.

Arbetskläder och skor.

Fria pedagogiska måltider.

Vad innebär kooperativ

Engagerade föräldrar är nyckeln

 

Piratskeppet är ett föräldrakooperativ. Det betyder att det är medlemmarna som formar verksamheten tillsammans med utbildad personal.

Som medlem i ett kooperativ är det din insats som gör skillnaden i verksamheten. Insatserna gör att vår förskola har hög personaltäthet, rena lokaler, hela leksaker och kan göra gott om aktiviteter med barnen.

Föreningen anordnar också årligt återkommande tillställningar för medlemmarna för att ha trevligt och lära känna varandra bättre.

Vad förväntas av mig?

 

Medlemmar delar på ansvaret för föreningen. För att det ska fungera blir varje familj del av en arbetsgrupp. Alla familjer delar också på att städa föreningens lokaler. Det sker i form av kvällsstäd en gång per månad samt ett helgstäd en gång per termin. Alla familjer har samma antal städ oavsett hur många barn man har på förskolan. Har man inte möjlighet att städa på sin dag finns det möjlighet att byta datum med andra familjer. Utöver detta träffas alla i föreningen en gång per termin för ett storstäd. Då städas allt från golv till tak samt att alla leksaker tvättas och rengöres. Den sammanlagda arbetsinsatsen ligger i genomsnitt på cirka tre timmar per månad.

Arbetsgrupper

 

Utevaktargruppen - Är tillsammans med barnen ute på gården när personalen har arbetsplatsträff. Det händer en gång i månaden och flera familjer delar och roterar på detta ansvar.

Fixargruppen - Fixar sådant som vi själva kan lösa på förskolan. Det kan exempelvis handla om montering av möbler, trädgårdsskötsel eller inoljning av utemöbler...

Styrelsen - Styrelsen har arbetsgivaransvaret för vår personal. Det är medlemmarna själva som väljer styrelse på årsmötet. Styrelsen har det ekonomiska ansvaret för föreningen.

Vår pedagogik

Vår förskola har den lilla förskolans fördelar. Här känner alla varandra och vi arbetar för trygghet, gemenskap och trivsel. Vår verksamhet utgår ifrån förskolans styrdokument och vår verksamhetsidé handlar om att ge varje barn en allsidig grund att stå på. Vår verksamhet ska vara trygg, utforskande, utmanande, lärorik och rolig.


Våra olika projekt utgår från barnens intressen just nu. I projekten är vi pedagoger medforskare tillsammans med barnen och hjälper varandra att föra projekten framåt.

Vår fina och varierande gård lockar till fantasi, kreativitet och motoriska aktiviteter. Närheten till skogen gör att vi lätt kan ta oss ut för att upptäcka djur och natur. Vår inomhusmiljö är rikt utrustad och möblerad för att möta barnen och deras olika behov.


Vårt förhållningssätt är att uppmuntra och stötta barnen till att bli självständiga individer och att våga lita på sin egen förmåga.

Bilder från vår fina utemiljö

Aktiviteter och rum innomhus